Gemino


Gemino er latinsk og betyder ”at fordoble” eller ”duplikere”.

Denne besværgelse eller forbandelse gør det muligt for kasteren at duplikere et objekt, hvortil en nøjagtig kopi vil fremkomme. Man kan Både duplikere ét eller flere objekter alt efter kasterens hensigt. Hvis det ønskes af kasteren, kan personen sætte den til at duplikere i flere timer såvel som dage. Dog stoppes besværgelsen på et tidspunkt, da kopierne ikke vil vare ved. De falske kopier vil med tiden blive nedbrudt, og i forlængelse med dette, vil en længerevarende duplikation ophøre. Ud over dette er det også muligt at kaste den på objekter som en sikkerhed mod tyve. Effekten er, at når objektet berøres, vil den duplikere sig selv, og duplikationerne vil, når disse bliver rørt, også duplikere sig selv. Dette vil fortsætte indtil duplikationerne er blevet nedbrudt og ophører med at eksistere.
Det vides ikke, hvorvidt man kan kaste denne besværgelse på levende organismer, eller den udelukkende er forbeholdt objekter. Derudover vil man heller ikke kunne kopiere sjælestykker fra Horcruxer over i de nye kopier.

Besværgelsen er opfundet af heksene Helixa og Syna Hyslop, som er tvillinger og har boet sammen hele deres liv. Til at starte med var det kun de to, der kendte til besværgelsen, og de brugte den til at duplikere alt inventar i deres palæ. Da de døde blev der fundet to håndskrevne instruktioner med beskrivelse af denne besværgelse, som senere hen blev videregivet.
Besværgelsen udføres ved at svippe staven over mod målet, mens man udtaler “juh-MIN-ee-oh”. Derefter vil duplikationer begynde at fremkomme, alt efter hvor mange man ønsker. Besværgelsen er farveløs.
Det vides desuden ikke hvordan man forbander et objekt med denne.

Vi hører om denne i:
Harry Potter og Dødsregalierne, hvor Hermione Granger benytter den til at skabe en nøjagtig kopi af Salazar Slytherins medaljon, som de tidligere stjal fra Dolora Nidkjær, hvorefter de placerede den, så hun kunne finde kopien. På den måde vidste hun ikke, at de havde originalen.
Derudover hører vi også om besværgelsen, da Harry Potter, Hermione Granger og Ron Weasley forsøger at bryde ind i Bellatrix Lestranges bankboks for at få fat i Helga Hufflepuffs pokal. De opdager efterfølgende, at alt af værdi er blevet forbandet med denne besværgelse, så når de rører ved noget, bliver det duplikeret og fylder til sidst hele bankboksen.

Referencer:
Harry Potter og Dødsregalierne.

Sidst opdateret den 6. februar 2016


Tilbage


Kontakt: Danielss89@gmail.com eller raab2806@hotmail.com

Potterlexicon.com er en del af Danish Potter Network
Copyright © 2006-2007 by Potterlexicon.com
Harry Potter names, characters and indicia belongs to J.K. Rowling.